schoolmateriaal

Duidelijkheid over de kosteloosheid van het basisonderwijs

Via de pers hebt u wellicht ook gehoord dat alle basisscholen vanaf 1 september 2007 'kosteloos' onderwijs moeten verschaffen. Dat was overigens al zo, maar dat wordt nu wat verduidelijkt. De minister stelt dat alles wat in de strikte betekenis te maken heeft met het bereiken van de eindtermen of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen kosteloos moet zijn. Wordt de school dan helemaal gratis? Zo eenvoudig is het natuurlijk niet, want op de school gebeurt er veel méér dan onderwijs alleen.

Wat betekent dit nu concreet voor de kinderen van onze school voor het komende schooljaar?

Onze school zal alle basismaterialen om de onderwijsdoelen en eindtermen te bereiken in voldoende aantallen voorzien en deze kunnen gratis door alle kinderen op school gebruikt worden. Niets belet natuurlijk dat uw kind zijn/haar persoonlijk materiaal verder blijft gebruiken. Met de volgende links geven we een overzicht van de materialen die vrijblijvend kunnen worden aangeschaft.

Elk kind moet ook over heel wat niet-onderwijsgebonden materialen zelf beschikken zoals: een boekentas, een pennenzak, een turnzak, ringmappen, kaftpapier, enz... Deze materialen dienen door de ouders zelf aangekocht te worden. Een overzicht van deze materialen vindt u hier onder.

Mocht u nog vragen of problemen hebben, dan willen we graag u persoonlijk nog één en ander toelichten.

1e leerjaar
2e leerjaar
3e leerjaar
4e leerjaar
5e leerjaar
6e leerjaar
Untitled Document