gelijke onderwijskansen (zorg)

Het decreet GELIJKE ONDERWIJSKANSEN (GOK) wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Kansen bieden aan elk kind, de lat voor iedereen hoog leggen, behoort tot één van de grootste uitdagingen van ons onderwijs.

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan zorg voor kinderen. Elke school krijgt elk jaar naargelang het aantal leerlingen een aantal lestijden. Daarnaast komen er nog extra lestijden bovenop het globale pakket: GOK en zorg.
Het zorgteam heeft een taak op 3 niveaus:

 • met de kinderen werken in de klas
 • de klassen, klastitularis helpen, begeleiden
 • werken aan de algemene zorgwerking van de school
 •  

  Een kind heeft een probleem, en dan?

  In onze werking meldt de klasleerkracht op een MDO (=multidisciplinair overleg) met het zorgteam wat het probleem is. Dit kan zich situeren op vele domeinen, o.a. omgang met klasgenoten, pestgedrag, leerstofonderdelen die het kind niet onder de knie krijgt, … In overleg wordt er materiaal, info, achtergrond, … aan de leerkracht bezorgd. Indien nodig kan de zorgjuf ook in de klas meehelpen om de leerlingen te begeleiden en te helpen. De school heeft dan ook regelmatig contact met externen zoals CLB, revalidatie, logopedisten, …
  Wij proberen dus tijdig zicht te krijgen op leerlingen die in de klas uit de boot dreigen te vallen. De ouders worden zo veel mogelijk betrokken bij de probleemanalyse. Niet alleen tijdens het oudercontact staan we jullie te woord. Ouders kunnen altijd met hulpvragen bij ons terecht. Als zorgleerkracht volgen wij verschillende gepaste nascholingen zodat we toch wel elk jaar een grotere kennis opdoen om de leerlingen zo goed mogelijk te helpen en ons onderwijs zo actueel mogelijk te houden.

  Deze zorg in goede banen leiden en coördineren is hoofdzakelijk de taak van onze zorgcoördinator (juf Hilde). Zij is vanaf dit schooljaar voltijds aanwezig op onze school en is uiteraard ook steeds bereid voor of na schooltijd tijd vrij te maken voor een overlegmoment (of na afspraak).

   

  Een belangrijke gokpijler op onze school is de TAALVAARDIGHEID.

  Het is en blijft belangrijk dat leerlingen begrijpen wat leerkrachten en handboeken te vertellen hebben. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Veel activiteiten zijn erop gericht zodat leerlingen al doende de correcte taal verwerven.

  Door middel van verscheidene acties maken wij de leerlingen taalvaardiger. Mogelijke acties kunnen zijn: tutorlezen, voorlezen in de kleuterschool, … Via jullie kind en/of briefjes worden jullie op de hoogte gebracht van nieuwe initiatieven. Hou ook onze website in het oog. Aan al deze acties werkt het hele team met een inzet van 100 procent.

   

  Het zorgteam (directie,GOK-leerkracht juf Lut,Zorgcoördinator/GOK-leerkracht juf Hilde)

  Untitled Document